Пасивни и активни дръжки за врати

Дръжките при вратите Борман не се различават само по външния си вид, но и според своята функционалност. Те могат да са пасивни и активни, като това не влияе по никакъв начин на външността им.

Разликата между двата вида (на Борман БГ и Борман) е, че при активните има връзка между механизма на бравата и самата дръжка, с помощта на която езика се прибира и така вратата се отваря. Те в повечето случаи са с продълговата форма, за да са по-удобни за хващане, но винаги има изключения, които не са стандартни.

Вижте и за лостовите дръжки при вратите за евакуация – технически и пожароустойчиви.

Дръжките от тип топка работят по различен начин. При тях отварянето става със завъртане, които не ги прави много практични. Възможно е да се получи приплъзване при отваряне и затова ще трябва често да се използва и ключ, с който да се отвори вратата. Това е причината тези дръжки вече почти да не се използват, но все още се срещат на някои места.

Пасивните дръжки имат друга роля. Те не служат за отваряне, а се използват само за украса. Не са свързани с бравата на вратата и са прикрепени с обикновени винтчета или са залепени с лепило. Тяхната визия може да е много разнообразна и да бъде на практика всякаква. Често тези дръжки се използват при външните врати, които се отварят по безконтактен начин с чип или на врати без брави – въртящи, плъзгащи и др.

С тези дръжки от Борман отварянето и затварянето на вратата става по-лесно, защото помагат за дърпането или бутането, а крилото се предпазва от издраскване и замърсяване. Освен това, самата експлоатация с вратата е много по-лесна и удобна. Възможно е тези дръжки да се използват и само като допълнителен елемент, който не се ползва реално, при врати които се отварят с ключ или по автоматичен начин. Повечето хора са свикнали вратата да има брава и ако тя липсва, изглежда някак си незавършена.

При блиндираните врати, липсата на дръжка свидетелства за много голяма надеждност и здравина. Крадците се отказват само при вида на една такава врата, защото знаят, че ще им е много трудно да се справят с нея.